W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych  na 27 stycznia , w rocznicę  wyzwolenia obozu w Auschwitz.
W poniedziałek 28 stycznia uczniowie naszej szkoły spotkali się na sali gimnastycznej, by na uroczystym apelu uczcić Ofiary Zagłady  orazprzypomnieć sobie o wielokulturowej przeszłości Przeworska,przywrócić  pamięć o tych, którzy żyli tu przez pokolenia.Pierwszym punktem programu był film „Zapomniane oblicze Przeworska”, w którym po przedwojennym mieście oprowadził nas pan Andrzej Świtalski, nakręcony przez  uczennice klasy 2c pod opieką p. Joanny Kozak. Następnie zobaczyliśmy montaż słowno – muzyczny „Kamyki naszej pamięci”, przygotowany pod kierunkiem p. Barbary Bożek i p. Małgorzaty Jakubowskiej. Wprowadził on zgromadzonych w atmosferę zadumy i powagi.
W dniu 30 stycznia odbyły się miejskie obchody Dnia Pamięci, będące częścią XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięcio Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Nasza szkoła była ich współorganizatorem. Na początek klasa 2c pod opieką p. M. Jakubowskiej udała się pod pamiątkową tablicę przy ul. 11 listopada, by uczcić pamięć pomordowanych przeworskich Żydów.  Następnie w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, uczniowie klasy 2c i 1c wzięli udział w spotkaniu „Siła przetrwania”. Na początek głos zabrała urodzona w Przeworsku, ocalona z Holokaustu JudithElkin. Następnym punktem programu była prelekcja Anny Dawidowicz-Trząsalskiej - Tradycja. To dzięki niej przetrwał naród żydowski. „O micwie, szabacie i Świętej Księdze słów kilka”. Po wykładzie dwaj aktorzy „Teatruu Julka”, przeczytali wybrane fragmenty wywiadu z Adolfem Eichmannem. Na koniec spotkania, towarzyszący pani JudithElkin chasyd z Dynowa Zbigniew Józef Tobiesiewicz przybliżył krótko istotę judaizmu.  Szczegółową relację można znaleźć na stronie biblioteki: http://biblioteka.przeworsk.um.gov.pl/?q=node/751

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki