Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób.
W związku z rozpoczynającymi się wkrótce feriami zimowymi strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku przeprowadzili pokaz ratownictwa w ramach spotkań informacyjno- edukacyjnych w szkołach na terenie powiatu przeworskiego. Zaprezentowali również sprzęt do ratowania osób, pod którymi załamał się lód. W dniu 23 stycznia 2019r. uczniowie klasy 2b ZSOiZ  w Przeworsku mieli okazję wysłuchać rad strażaków dotyczących bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i obejrzeć pokaz ratownictwa na zbiorniku wodnym w pobliżu szkoły. Uczniowie mieli również możliwość przećwiczenia jak prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia.
Celem takich spotkań jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. W trakcie spotkań strażacy przestrzegali młodzież przed nieprzemyślanymi zabawami na zamarzniętych akwenach i ciekach wodnych, na drogach lub w ich pobliżu oraz o sposobach alarmowania służb ratowniczych.