KOLEJNY UDZIAŁ  W AKCJI POBORU KRWI W DNIU 22.01.2019 r.

1.    Antoni Majkut (3a) +
2.    Magdalena Kowalczyk (3b)
3.    Julia Markowska (3b)
4.    Paulina Obłoza (3b)
5.    Łukasz Hałys (3b)+
6.    Radosław Uliszak (3d)+
7.    Paulina Kaniuch (3d) +
8.    Paulina Bochnak (3d)
9.    Gabriela Deput (3c)
10.    p. A. Lechowicz +

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki