Dnia 21 grudnia 2018r. odbyły się w naszej szkole tradycyjne bożonarodzeniowe jasełka. Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczął dyrektor Piotr Kuc, witając zaproszonych gości i całą społeczność szkolną oraz składając wszystkim świąteczne życzenia. Następnie głos zabrali: wicestarosta Jerzy Mazur, p. Barbara Borowiec oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Serdeczne słowa życzeń i pierwsze akordy muzyki w wykonaniu  kwartetu smyczkowego wprowadziły nas w magiczną atmosferę świąt. Za sprawą utalentowanych młodych aktorów odbyliśmy podróż w czasie, aby raz jeszcze zatrzymać się przy ubogiej stajence i pokłonić przed Bożą Dzieciną. Zanim to jednak nastąpiło, byliśmy świadkami spotkania Trzech Króli z podstępnym Herodem. Wraz z Pasterzami zachwycaliśmy się blaskiem i urodą Aniołów, których słowa wypełniły nasze serca Bożą radością. Jasełka uświetniły szkolne wokalistki, które przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego, wzruszyły nas pięknym wykonaniem kolęd. Ostatnim akcentem jasełkowego przedstawienia było zaśpiewanie przez całą społeczność szkolną kolędy "Bóg się rodzi". Pan dyrektor Piotr Kuc podziękował wykonawcom i opiekunom. Wyrazy uznania dla młodych artystów usłyszeliśmy również od  pana wicestarosty Jerzego Mazura. W  jasełkach wzięło udział 33. uczniów z klas: 2a, 1c, 2c, 3b, 3d, 3a, 1e oraz ubiegłoroczna absolwentka. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas radą i pomysłami, poświęcili swój wolny czas, pomogli nam w przygotowaniu strojów i dekoracji.

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki