W ramach współpracy z Fundacją Pasieka uczniowie naszej szkoły (uczniowie klas pierwszych oraz klasa 2d) uczestniczyli w projekcie "Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży". W ramach projektu młodzież uczestniczyła w 2-godzinnych  spotkaniach z prawnikiem oraz 3-godzinnych warsztatach  prowadzonych przez psychologa. Celem tych spotkań była profilaktyka zagrożeń płynących z używania narkotyków; informacja o psychicznych skutkach sięgania po środki psychoaktywne;  przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji; poinformowanie o  prawnych  skutkach kontaktu z narkotykami (handel narkotykami, posiadanie, częstowanie, namawianie do spożycia); uświadomienie jak przebiega proces uzależnienia. Uczniowie otrzymali także informację, gdzie szukać profesjonalnej pomocy.
Podsumowaniem projektu był konkurs z zakresu wiedzy prawnej. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Pleśniak kl. 2c, Miłosz Konieczny kl. 1e, Bartosz Bogacz kl. 1e.

Dziękujemy Fundacji Pasieka za zrealizowanie w naszej szkole ciekawego projektu profilaktycznego.