W dniu 29. 11. 2018 r. na zajęciach fizyki (przyroda) uczniowie klasy 2c spotkali się z absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanika  p. Ł. Gwoździem (absolwentem naszego liceum 1999-2003). Zajęcia miały postać wykładu, na których uczniowie usłyszeli , że dzięki fizyce poznają Naturę, począwszy od skali cząstek elementarnych a skończywszy na skali Wszechświata. Nauki techniczne są w istocie zastosowaniami fizyki, nauki zaś przyrodnicze są po prostu jej działami. . Dotyczy to w szczególności medycyny, wszystkie bowiem procesy biologiczne znajdują prawidłowe wyjaśnienie w kategoriach pojęć i praw fizyki. Na zajęciach Pan Łukasz poinformował ich również, że trzeba sobie zdać sprawę, że w dzisiejszych czasach człowiek kulturalny to nie tylko człowiek, który zna literaturę, muzykę, malarstwo i inne sztuki, lecz także człowiek, który zna fundamentalne prawa fizyki i umie je wytłumaczyć innym.