W dniu 6 listopada 2018 połączyliśmy się za pośrednictwem Internetu ze szkołą partnerską w Neapolu, na południu Włoch. W wydarzeniu wzięło udział  25 uczniów z klas pierwszych i drugich naszej szkoły  oraz 28 uczniów ze szkoły włoskiej.  Podczas wirtualnego spotkania i rozmów, które odbywały się wyłącznie w języku angielskim, uczestnicy mieli zdobyć jak najwięcej informacji na temat szkoły i miasta partnerskiego, a  w szczególności uchwycić różnice kulturowe. Jako ‘zadanie domowe’, mają przedstawić wyniki swoich rozmów w formie pisemnej.
Działanie to jest elementem projektu edukacyjnego połączonego z wymianą młodzieży, który nasza szkoła realizuje w bieżącym roku szkolnym. Koordynatorem zadań językowych jest Pani Marta Inglot, a sprawami organizacyjnymi zarządza Pani Anna Bąk.
Zarejestrowany na europejskiej platformie e-Twinning pod hasłem ‘Experiencing a culture clash’, projekt  ma na celu uświadomienie młodzieży, że istnieją różne tradycje, zwyczaje i kultury, które nie koniecznie muszą nas szokować. Wystarczy je poznać i zrozumieć ich podłoże historyczne czy geograficzne. Uczestnicząc w projekcie, uczniowie odkrywają te różnice, doskonalą umiejętności posługiwania się technologiami komunikacyjnymi oraz ćwiczą język angielski w realnych sytuacjach.  
Tegoroczny projekt wymiany młodzieży jest już dziewiątym tego typu przedsięwzięciem, koordynowanym przez Panią Martę Inglot. Od roku 2008, uczniowie Przeworskiej Jagiellonki mieli okazję odwiedzić, a także Gościć u siebie rówieśników z 11 miast europejskich. Każdorazowa wizyta dużej grupy młodzieży ze szkoły partnerskiej była ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i miasta. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki