W dniach 23 kwietnia do 30 maja w bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawę prac plastycznych ucznia klasy 3C Pawła Dyrkacza. Ekspozycja obejmuje prace powstałe w szkole podczas zajęć plastycznych oraz obrazy, szkice i rysunki, które Paweł wykonał rozwijając swój talent portrecisty i rysownika. Głównym tematem inspirującym jego twórczość jest historia. Wiele szkiców w zeszytach i notatnikach powstało na lekcjach z różnych przedmiotów, ale ich tematyka dotyczy najczęściej władców, rycerzy, żołnierzy, wygranych lub przegranych bitew, kurzu i dymu bitewnych pól... Przeniesienie ich w opowieść, zaowocowało powstaniem 2 komiksów pokazujących epizody z historii najnowszej Polski. Sporym osiągnięciem w 2017 roku było zakwalifikowanie prac Pawła do ścisłej grupy 18 finalistów i tytuł laureata V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie", organizowanego przez IPN.
    Paweł wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
    Wystawa w bibliotece szkolnej jest podsumowaniem kilku ostatnich lat twórczej pasji i prezentacją powstałych w tym czasie różnorodnych prac.