Dnia 27 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia związana z rocznicą  uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.  Kontynuujemy tradycję, która jest wpisana i głęboko zakorzeniona w naszej historii. W przemówieniu skierowanym do młodzieży Pan Dyrektor Piotr Kuc podkreślił, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą regulującą zakres działania władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywatelskie. Program artystyczny przygotowany przez uczniów ukazał dążenia niepodległościowe narodu oraz siłę  polskiego patriotyzmu w walce o wolność naszej Ojczyzny.