We wtorek 13 października 2020 r.  w Przeworsku odbył się Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego.
W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół:
1)    I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku,
2)    Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku,
3)    Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
Konkurs został zrealizowany po wcześniejszym przeprowadzeniu warsztatów prawnych przez wykwalifikowanych prawników. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyka prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Katarzyna Pisarczyk - I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku
II miejsce - Faustyna Mrugała - I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku
III miejsce - Zuzanna Kostka - Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku


Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud włożony w przygotowania do konkursu.
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła "Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w ramach zadania publicznego  realizowanego przy finansowaniu ze środków otrzymanych od Powiatu Przeworskiego.

Facebook

CMI

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki