W ubiegłym roku szkolnym Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku zgłosił naszą szkołę do kampanii realizowanej wspólnie przez Polski Czerwony Krzyż i Markę Always. W ramach projektu do naszej szkoły dotarły różowe pudełka i wszystkie dziewczęta w szkole od klas 1 po 3 otrzymały produkty higieny osobistej. Akcję przeprowadził w dniach 16-18 września Szkolny Klub HDK PCK „Głos serca” wraz z pielęgniarką szkolną.
Dziękujemy bardzo Oddziałowi Rejonowemu PCK oraz firmie Always.

 

 

 

Facebook

CMI

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki