Dnia 22 czerwca 2020 r. w I LO im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku odbyło się zebranie Szkolnego Klubu HDK PCK „Głos serca”, w którym wzięli udział wolontariusze – maturzyści oraz przedstawiciele wolontariuszy z poszczególnych klas. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: Prezes Oddziału Rejonowego PCK p. Tomasz Huc, pracownik biura OR PCK p. Angelika Bieniasz, dyrektor szkoły p. Krzysztof Dyrkacz, wicedyrektor szkoły p. Andrzej Żak,  pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Flak oraz opiekun klubu p. Agnieszka Lechowicz. Głównym celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom klas III za trzyletnią współpracę. Głos zabrali p. Tomasz Huc, p. K. Dyrkacz oraz p. A. Lechowicz, którzy wspólnie wręczyli najbardziej zaangażowanym wolontariuszom  zaświadczenia o pracy w wolontariacie, dyplomy klubowe oraz drobne upominki. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było przemówienie żegnającego się Prezesa klubu Wiktorii Kruk oraz podziękowania i upominki od wolontariuszy - maturzystów,  a przygotowana przez Wiktorię prezentacja wywołała miłe wspomnienia i łzy w oczach.
Dziękujemy Dyrekcji, że mimo trudnego czasu mogliśmy się jeszcze raz spotkać w murach naszej szkoły.
Podziękowania dla naszego absolwenta Radka za obsługę techniczną.
Kochani wolontariusze - maturzyści, pamiętajcie, że Wasz czas w Szkolnym Klubie nie musi się kończyć, nadal możecie do niego należeć i pomagać 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dziękuję za każde serce w pięknym bukiecie

Agnieszka Lechowicz

Facebook

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki