Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r. odbędzie się wg następującego harmonogramu:

klasy od godziny 8.00 do 11.00

1a - sala nr 11
1b - sala nr 16
1h - sala nr 2
1d - sala nr 5
1e - sala nr 27
1f - sala nr 32
1g - sala nr 37

od godziny 11.30 do 14.30

1c - sala nr 16
2a - sala nr 2
2b - sala nr 5
2c - sala nr 27
2d - sala nr 32
2e - sala nr 37

W dniu 25.06.2020 r. w Bazylice pw. Ducha Świętego odbędzie się Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Facebook

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki